Estibadors

Com a conseqüència del continuat esforç de renovació d’equipaments i maquinària, efectuem les operacions de manipulació, classificació, emmagatzematge i distribució de mercaderia general i en contenidors en condicions altament competitives.